om oss

Vi er godt etablert arkitektkontor sentralt plassert i Notodden i Telemark. Firmaet ble etablert i 1946 og har nå 12 medarbeidere hvorav 8 er arkitekter, 2 tekniske tegnere og kontorfullmektig.

Vi jobber i hovedsak regionalt mend utvider stadig vårt nedslagsfelt. Vi er opptatt av tett oppfølging og nærhet til våre oppdragsgivere. 

Som arkitektfirma har vi et generelt samfunnsansvar for å etablere gode rammer for menneskers liv. Derfor er stedstilpasning, universell utforming, energiforbruk, god logistikk og økonomi viktige faktorer i plan og byggeprosessene. 

En viktig grunnholdning er å bidra til gode prosesser med oppdragsgiver og offentlig myndighet noe som legger grunnlag for god arkitektur og varige gode løsninger. 


Kontoret har lang erfaring med plan- og utredningsarbeid og vektlegger god kommunikasjon med offentlig myndighet. 

Vi har lang erfaring innenfor alle typer byggeprosjekt fra små tilbygg til større industri og forretningskompleks.

Prosjektering av bolig, kontor og forretningsbygg, skole og helseprosjekter, svømmehallkompetanse, kraftstasjon og industriarkitektur, rehabilitering av private og offentlige bygg, idrettsanlegg.

Vi har kompetanse på utvendig lysdesign, idrettsanlegg og kulturstiprosjekt. 


Kontoret har sentral godkjenning for områdene:      
*  Søker i tiltaksklasse 3                                   
*  Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 3

   godkj.