Hamaren Aktivitetspark i Fyresdal vant DOGA sin nasjonale innovasjonspris for universell utformin i kategorien Landskapsarkitektur. Det har vært en glede for oss å designe og prosjektere stien langs Fyresvatn.
Les mer om prisen her https://doga.no/dogas-priser/innovasjonsprisen/vinnere-2017/landskapsarkitektur/